Rekta Consulting specjalizuje się w marketingu i public relations w zakresie promocji marki, usług i produktów, a także komunikacją kryzysową.

Świadczymy również usługi doradcze w kontaktach  z mediami, a także prowadzimy działania public realation dla izb gospodarczych, szkolenia, workshopy i seminaria poświęcone tej dziedzinie.

Od ponad szesnastu lat nasze doświadczenie i kompetencje służą promocji  krajów nordyckich,  a także narodowym organizacjom turystycznym, izbom gospodarczym i firmom, które widząc w Polsce dobrego partnera chcą umacniać swój wizerunek, zacieśniać kontakty biznesowe i budować nowe relacje.


Jeśli szukasz ludzi, których nie opuszcza pasja i innowacyjność, a nowe wyzwania zwiększają motywację  – zapraszamy do wspólnej podróży.


Rekta Consulting specializes in marketing and PR activities to promote brand, products and services as well comunication in crisis.

We also perform advisory and provide services in media relations for chambers of commerce, organize training, courses, workshops in the area of public relations.

For more than sixteen years our experience and competences serve to promote the Nordic countries, as well as the national tourist organizations, chambers of commerce and companies that considering Poland as a good partner want to strengthen their image, intensify business contacts and build new relationships.

Looking for people full of  passion and innovation, for whom the new challenges means more  motivation ? 

Your are in the right place. You are more then welcome to travel with us.